Currently browsing tag

Pescuit Sportiv regulament

pescuitului recreativ/sportiv 2011 – regulament

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat versiunea 2011 a regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv
Regulament din 20/01/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 74 din 28/01/2011 de practicare a pescuitului recreativ/sportiv
PARTEA I
Perioade, durate şi zone de prohibiţie a pescuitului
Art. 1. – Pescuitul oricăror specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii se realizează conform cu prevederile ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor privind prohibiţia anuală a pescuitului.
PARTEA a II-a
Protecţia resurselor piscicole
Art. 2. – (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociaţiile de […]