Currently browsing category

Permise de pescuit

Evaluare autorizatie pescuit recreativ sportiv

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE FACE URMATORUL
ANUNT PRIVIND EVALUAREA CERERILOR PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIILOR DE PESCUIT RECREATIV SPORTIV PENTRU ZONELE DE PESCUIT DIN HABITATELE PISCICOLE NATURALE
Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, cu sediul in Bucuresti, Bdul Carol I nr.2-4,sector 3, in baza Ordinului ministrului pentru agricultura dezvoltarii rurale nr. 15 din 20.01.2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum fi modelele permiselor de pescuit recreativ sportiv, si a Deciziilor presedintelui ANPA nr. 116/28.01.2011, nr. 117/28.01.2011 nr. 118/28.01.2011 anunta deschiderea sesiunii de depunere a cererilor pentru obtinerea autorizatiilor de pescuit recreativ sportiv pentru zonele de […]

Permisului de pescuit recreativ/sportiv – procedura de emitere

Anexa nr.1
Procedura de emitere şi eliberare a Permisului de pescuit recreativ/sportiv şi a Autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv
A. Definirea documentelor
Permisul de pescuit recreativ/sportiv
1. Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat, nominal şi netransmisibil, care se eliberează anual.
2. Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut in Anexa nr. 1 a Ordinului MADR nr. 15/20.01.2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit sportiv.
Autorizaţia de pescuit recreativ/sportiv
1. Autorizaţia de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, cu o valabilitate de 5 ani vizat anual până la data […]