pescuitului recreativ/sportiv 2011 – regulament

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/ 10 (0 votes cast)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat versiunea 2011 a regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv

Regulament din 20/01/2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 74 din 28/01/2011 de practicare a pescuitului recreativ/sportiv

PARTEA I
Perioade, durate şi zone de prohibiţie a pescuitului

Art. 1. – Pescuitul oricăror specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii se realizează conform cu prevederile ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor privind prohibiţia anuală a pescuitului.

PARTEA a II-a
Protecţia resurselor piscicole

Art. 2. – (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociaţiile de pescari sportivi pot propune stabilirea unor zone de protecţie piscicolă, care se delimitează pe teren prin semne distincte.

(2) Zonele de protecţie piscicolă pot fi:

a) de protecţie a reproducerii, reprezentând locurile predilecte pentru depunerea icrelor şi dezvoltarea puietului;

b) de protecţie a diversităţii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic;

c) de protecţie pentru iernarea peştelui.

(3) În zonele de protecţie piscicolă, pentru o anumită perioadă pot fi limitate sau interzise:

a) pescuitul anumitor specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice;

b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi:

– îngustarea/bararea cursului apei;

– tăierea şi recoltarea vegetaţiei;

– extragerea de nămol, nisip şi pietriş;

– colectarea gheţii;

c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), activităţile prevăzute nu pot fi limitate sau interzise în următoarele situaţii:

a) când activităţile se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;

b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.

Art. 3. – (1) Asociaţiile de pescari sportivi pot propune Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) programe de redresare a populaţiilor unor specii de peşti valoroase sau periclitate şi pot participa la:

a) identificarea, amenajarea şi protecţia zonelor de reproducere;

b) înfiinţarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economică şi ştiinţifică;

c) organizarea activităţii de monitorizare a populaţiilor piscicole şi stabilirea măsurilor de refacere a populaţiilor periclitate.

(2) În caz de necesitate se pot lua măsuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare.

Art. 4. – (1) Asociaţiile de pescari sportivi vor solicita ANPA declararea regiunilor de cruţare pe anumite zone, ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea şi hrănirea puietului şi adulţilor aparţinând speciilor de vieţuitoare acvatice.

(2) În apele declarate regiuni de cruţare se interzic pe toată perioada anului pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv, precum şi alte activităţi cum sunt:

– recoltarea vegetaţiei;

– extragerea balastului;

– vânatul;

– creşterea animalelor.

Art. 5. – În scopul asigurării protecţiei resurselor piscicole, asociaţiile de pescari sportivi au obligaţia să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare.

PARTEA a III-a
Condiţiile pentru practicarea pescuitului în scop
recreativ/sportiv

Art. 6. – Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

PARTEA a IV-a
Dimensiunile minime ale exemplarelor de peşti

Art. 7. – (1) Dimensiunile minime, în centimetri, ale exemplarelor de peşti sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare.

(2) Lungimea peştelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanţei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.

(3) PuietuI şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

(4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din această specie vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

PARTEA a V-a
Diverse

Art. 8. – Acţiunile de populare cu material biologic se efectuează în prezenţa reprezentanţilor ANPA.

Art. 9. – Asociaţiile şi federaţiile de pescari sportivi consimt să îşi armonizeze acţiunile în vederea implementării obiectivelor şi măsurilor din prezentul regulament şi îşi recunosc dreptul de reciprocitate pentru membrii lor, în vederea practicării pescuitului recreativ/sportiv, conform prevederilor art. 23 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. – Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legislaţiei secundare stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>